2040 Budaörs, Gyár utca 2. +36-30/697-6353

(0)
  • Nincsenek termékek a kosárban.
(0)
  • Nincsenek termékek a kosárban.

Adatvédelmi szabályzat

A Miss Rebel Kft. (Szolgáltató) elismeri, hogy a Megrendelők, Vevők, és mások, (együttesen Felhasználók) akik használják a www.missrebel.hu weboldalt, védik személyes adataikat. Az Adatvédelmi szabályzat fontos információt közöl a felhasználói adatok hasznosításával és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban amelyek a missrebel.hu honlapon jelennek meg. Az Adatvédelmi szabályzat segít Önnek abban, hogy tájékozott döntést hozzon arról, miként használja, vagy továbbra is használja a missrebel.hu weboldalt.

  1. Milyen adatokat gyűjt a missrebel.hu?

A regisztráció során, a Szolgáltató bizonyos típusú információkat gyűjt, amelyről bővebben a következő bekezdésekben adunk tájékoztatást.

A Felhasználók által megadott információ:

Névvel és e-mail címmel történő regisztráció esetén: személyazonosításra alkalmas adatok (például név, cégnév, és e-mail cím) amelyet Ön megad a Szolgáltatónak.

A regisztráció és a vásárlás folyamán történő adatkezelés jogalapja a GDPR (általános adatvédelmi rendelet az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete).

A regisztrációval egyben hozzájárulását adja az adatainak kezeléséhez a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.

  1. Cookie-k:

A missrebel.hu weboldalhoz való látogatás során a missrebel.hu küld egy vagy több cookie-t – ami egy sor alfanumerikus karaktert tartalmazó kis szöveges fájl, – a számítógépre, amely egyértelműen azonosítja a böngészőt. A Szolgáltató kétféle cookie-t alkalmaz, session cookie-t és állandó cookie-t. Az állandó cookie a merevlemezen marad a böngésző bezárását követően. A böngésző további látogatások alkalmával is használhatja az állandó cookie-t. Az állandó cookie-k eltávolításának módja a böngésző súgójában található. A session cookie ideiglenes, és eltűnik a böngésző bezárásakor. A Felhasználó beállíthatja a böngészőjét, hogy minden cookie-t visszautasítson vagy jelezze amikor egy a cookie el van küldve. Előfordulhat, hogy némely szolgáltatás vagy funkció nem működik megfelelően, ha a cookie-k használata ki van kapcsolva.

  1. Log fájlok:

A log fájl információt automatikusan kiadja a böngésző akárhányszor a Felhasználó megtekinti a weboldalt. Amikor a Felhasználó regisztrál vagy ellátogat a missrebel.hu weboldalra, a Szolgáltató szervere automatikusan megjegyez bizonyos információt amelyet a böngésző kiküld az oldal látogatásakor. Ezek a szerver logok olyan információt tartalmazhatnak mint a weboldal kérés, IP cím, böngésző típus, böngésző nyelve, a referencia/exit oldalak, az URL-k, platform típusa, kattintások száma, domain nevek, landing page, látogatott oldalak, ezek rendszere, az egyes oldalakon való időtöltés tartama, a kérés dátuma és ideje, és egy vagy több cookie amely azonosítja a böngészőt.

  1. Az információ felhasználása

Amennyiben a Felhasználó személyes azonosításra alkalmas információt ad meg a missrebel.hu oldalon keresztül, ezt a személyes információt a missrebel.hu oldal futtatásához, fenntartásához, működtetéséhez és a funkciók használatához használjuk. Bármilyen személyes információt vagy tartalmat amelyet a Felhasználó önként megad online (fórumokon, üzenetoldalakon, blogokon, saját nyilvános profilon) publikusan és mások által felhasználhatóvá válik.

A cookie-k és log fájl információt a Szolgáltató a következőkre használja:

4.1 Adatemlékeztetés, így a Felhasználónak nem kell azokat újra megadni a következő látogatáskor vagy amikor meglátogatja a webshoplap.hu oldalakat;

4.2 Megadja a személyreszabott tartalmat és információt

4.3 A Szolgáltató marketing kampányainak hatékonyságát méri;

4.4 Az aggregált metrika megfigyelése, pl. a látogatások teljes száma vagy forgalom;

4.5 Promóciókban való részvétel;

4.6 Azon műszaki hibák diagnosztizálása vagy elhárítsa, amelyeket a Felhasználók bejelentettek, amelyek egy specifikus ISP vagy webszolgáltató IP-címéhez tartoznak;

4.7 Hozzáférjen a Felhasználó saját adataihoz a bejelentkezés után.

  1. A személyes adat, információ felhasználása

A személyazonosításra alkalmas adatokat, és/vagy a nem személyes azonosításra alkalmas adatokat a Szolgáltató kiadja, ha erre jogszabály kötelezi vagy a Szolgáltatónak az a jóhiszemű meggyőződése, hogy ezek az intézkedések szükségesek ahhoz, hogy nemzetközi jogszabályoknak (mint például az EU szerzői jogi törvény) megfeleljen. A Szolgáltató köteles kiadni a személyes adatokat bírósági végzés, idézés, vagy házkutatási parancs esetén.

A Miss Rebel Kft. fenntartja magának a jogot, hogy kiadja a személyes adatokat és/vagy nem-személyes adatokat, amelyek szükségesek Önmaga védelme érdekében, polgári peres vagy büntető eljárás során.

A Felhasználó megtagadhatja a személyazonosításra alkalmas adatok megadását a missrebel.hu oldalon keresztül, amely esetben a missrebel.hu nem tud bizonyos szolgáltatásokat nyújtani. A Felhasználó bármikor frissítheti vagy javíthatja a személyes profilon található információkat és e-mail beállításokat a fiók személyes profil oldalán.

A személyes adatok és a biztonság megvédése érdekében a Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket (például egyedi jelszó kérése) a személyazonosság megerősítéséhez, mielőtt a profilhoz hozzáfér vagy javításokat végez. A Felhasználó felelős mindig az egyedi jelszavának és fiókinformációk titokban tartása iránt.

Az adatvédelemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. Az érintett jogok

Kérésére a Szolgáltató tájékoztatja arról, hogy kezel-e adatokat Önről, és ha igen, melyeket. A jogszabályban írt feltételekkel Önnek joga van az adatok javításhoz, korlátozásához vagy törléséhez. Ahhoz is joga van, hogy bármely, Ön által korábban tett hozzájárulási nyilatkozatát visszavonja, és a fent leírtakkal összhangban az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozását kifejezze. E célból kérjük a kapcsolattartáshoz megadott e-mail címet használja.

Arra is joga van továbbá, hogy a Szolgáltatónak átadott adatokat rendezett, naprakész és gépen olvasható formában a Miss Rebel Kft.-től megkérje. A Szolgáltató köteles a kérését a jogszabályban megadott határidőn belül feldolgozni.

Jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatvédelemmel kapcsolatban felmerülő bármiféle kérdéssel forduljon a Miss Rebel Kft. ügyvezetőjéhez.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, pf. 5.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 06-1/391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója
A weboldalak tárhelyszolgáltatója a Siteground Amsterdam (székhely: Racho Petkov Kazandjiata 8, Floor 3, Siteground Netherlands, telefon: +359886660270, e-mail cím: sales@siteground.com).